Volg ons:

Privacy policy

Privacyverklaring Sollicitant 

Gedurende de sollicitatieprocedure vergaren we noodzakelijkerwijs uw persoonsgegevens. Deze worden beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder verklaren we wie we zijn, hoe onze bedrijfsgroep deze gegevens verkrijgt, hoe we ze beschermen en hoe we ze gebruiken. 

U vindt een beknopte samenvatting van de wetgeving onder “Over de AVG” op de website (www.advionics.be), evenals links om er dieper op in te gaan. De Algemene privacyverklaring op dezelfde website geeft ook meer inzicht in hoe het bedrijf met persoonsgegevens omgaat. 

BEDRIJFSINFORMATIE 

Advionics NV is onderdeel van de Belgische IE Groep. Deze privacyverklaring is geldig voor Advionics NV. Bezoek de website www.advionics.be voor meer informatie en contactgegevens. 

UW PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens bestaan uit informatie verkregen via verschillende kanalen: de sollicitant zelf, recrutering- of interimbureaus, evaluatierapporten van de interviewers, enz. Het betreft hier voornamelijk de naam, email adres, CV en professionele kwalificaties. Het verstrekken van uw relevante persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om aangeworven te worden. 

Het bedrijf verwerkt geen informatie gevonden op sociale media tenzij de betrokkene dit zelf suggereert. 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

1. Alle persoonlijke gegevens worden beschermd bewaard op een interne server die beperkt toegankelijk is. Enkel personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de aanwervingsprocedure hebben toegang en enkel de verantwoordelijken hebben toegang tot alle data. 

2. Anonieme persoonsgegevens (anonieme CV) ontvangen in het kader van het aanwervingsproces worden ten laatste na een jaar gewist. 

3. Identificeerbare persoonsgegevens worden gewist wanneer een geschikte kandidaat gevonden wordt of de positie geannuleerd wordt. Van kandidaten die niet weerhouden worden, wordt een minimum van data (1) voor maximaal drie jaar bewaard om latere aanwervingsprocessen te bespoedigen. De gegevens van de succesvolle kandidaat worden gewist na de sluiting van het aanwervingsproces. 

4. Het bedrijf gebruikt geen automatische verwerking van persoonsgegevens in deze processen. 

5. De gegevens verzameld gedurende de sollicitatie worden niet doorgegeven buiten de bedrijfsgroep. 

(1) De geminimaliseerde data bestaat uit naam, email adres, gesolliciteerde positie en korte motivatie omtrent de genomen beslissing. 

VOOR MEER INFORMATIE 

U kunt ons voor uw vragen i.v.m. persoonsgegevens steeds bereiken via email op gdpr@advionics.be. 

WIJZIGING EN KENNISGEVING PRIVACYBELEID 

Het bedrijf behoudt zich het recht de privacyverklaring aan te passen in het licht van wijzigingen in de wettelijke of regelgevende verplichtingen, of in de manier waarop het met persoonsgegevens omgaat. We zullen de getroffen betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen (indien dit wettelijk mogelijk is). 

Deze privacyverklaring was laatst herzien op May 28, 2018 13:20